Tìm hiểu trải nghiệm trên trang tiêu chí quan trọng thiết kế website
Top

Tìm hiểu trải nghiệm trên trang tiêu chí quan trọng thiết kế website

25/07/2021 560 đã xem
Audio Chưa chạy

Những cảm nhận thực tế mà website truyền tải tới người dùng khi truy cập trang web thì được xem là trải nghiệm người dùng. Để dễ dàng đánh giá website trải nghiệm người được hiện thực bằng những tiêu chí về chỉ số quan trọng website, thân thiện với di động, an toàn, https, quảng cáo.

website rất đa dạng và phong phú bởi được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau thông qua cấu trúc html. Người dùng truy cập vào website có thể có cảm nhận khác nhau bởi tính đa dạng này. Chính ví vậy trải nghiệm trên trang web dùng để đánh giá các cảm nhận này.

Trải nghiệm người dùng trên trang web là gì ?

Trải nghiệm trên trang là một nhóm các tiêu chí khác nhau, với những yêu cầu kỹ thuật khác nhau dùng để đánh giá cảm nhân thực tế của người dùng khi truy cập, tương tác với một website. Khi thiết kế website cần áp dụng các tiêu chí này giúp đo lường trải nghiệm người dùng về các thông tin đánh giá như hiệu suất tải trang, mức độ tương tác, đánh giá mức độ ổn định của hình ảnh.

Trải nghiệm trên trang có những tiêu chí gì ?

Về căn bản hiện nay có 5 tiêu chí đang được áp dụng, do bộ trải nghiệm trên trang đang được hoàn thiện và được cập nhật hàng năm nên có thể về sau có thêm các tiêu chí khác.

Các chỉ số quan trọng về trang web là các thông số đo lường dùng để đánh giá quá trình trải nghiệm trên trang web, bao gồm các yếu tố như thời gian tải trang, khả năng tương tác các thành phần có trên trang web, mức độ ổn định hình ảnh, nội dung trên trang. Các chỉ số được tính từ lúc tải trang cho tới lúc kết thúc quá trình, mỗi chỉ số điều có một giới hạn riêng để xác định đạt được tiêu chí này.

Tính thân thiện với thiết bị di đọng (mobile friendly) một yếu tố rất quan trọng gần phải đáp ứng khi thiết kế website.

Duyệt web an toàn là đảm bảo website không bị dính mã độc, cài đặt các đoạn mã gây hại cho người dùng. Một tiêu chí dễ thực hiện, rất quan trọng với các website cần chạy quảng cáo google adwords..

HTTPS là phương thức kết nối bảo mật đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi truyền tải kết nối với người dùng nhờ vào mã hoá.

Không quảng cáo xem kẽ gây phân tán nội dung phiều nhiễu. Một cách để đảm bảo không nhầm lẫn giữa nội dung chính của website và các quảng cáo có trên trang.

Trải nghiệm trên trang mang lại lợi ích gì ?

Lợi ích lớn nhất là Uy tín mà trang web mang lại cho người dùng khi đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá trải nghiệm trên trang.

Trải nghiệm trên trang là hướng tới lợi ích của người dùng, của khách hàng điều này sẽ giúp tăng cường niềm tin của khách với trang web.

Mức độ tải trang, thuận lợi trong quá trình thao tác sẽ giúp khách hàng ấn tượng, ghi nhớ trang web, khách hàng sẽ tiếp tục quay lại giới thiệu thêm những người dùng mới.

Một website đáp ứng tốt trải nghiệm trên trang chính là hướng tới một website chuyên nghiệp cao cấp nhất.

Một lợi ích khác mang lại cho website là cải thiện thứ hạng website trong kết quả của các công cụ tìm kiếm.

Lợi ích to lớn mà trải nghiệm trên trang website là các đánh giá tích cực của người dùng, lòng tin của người dung với website, mức lan toả cùa website nhờ vào người dùng.
Kiến thức về thiết kế website, seo website, viết nội dung, đào tạo
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy