Đào tạo-Thiết kế website Trí Hướng Việt
Top

Hướng dẫn một số chủ để trong việc đào tạo các kỹ năng website

Chi tiết hướng dẫn các kỹ năng trong quá trình đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, bán hàng online, các kỹ năng hỗ trợ quáng cáo, quảng bá.
Chuyên gia sẽ giúp nhân viên nắm rõ các kỹ năng phát triển website hỗ trợ bán hàng.

Hướng dẫn sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn toàn cục của thông tin
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy