Cách phân tích web bán thiết bị inox seo website top google
Top

Cách phân tích web bán thiết bị inox seo website top google

29/08/2021 326 đã xem
Audio Chưa chạy

Phân tích các chỉ số quan trọng của website như tốc độ tải trang, trang web thân thiện thiết bị di động, các chỉ số quan trọng của website, ngoài ra sẽ thẩm định sơ bộ cấu trúc trang để cải thiện tối ưu website trước khi tiến hành chiến dịch seo website bán thiết bị inox lên top google tìm kiếm.

Phân tích web chuyên bán thiết bị inox trước khi seo top google là thực hiện kiểm tra kỹ thuật các thông số của website, đánh giá tổng quan các hạng mục có trên website nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của website với google, từ đó đưa ra các tư vấn cải thiện các chỉ số này giúp seo top google dễ dang hơn.

Bài viết sẽ sử dụng website maytronbot.vn để phân tích thực tế giúp hiểu rõ chi tiết từng hạng mục trong bài.

Phân tích các chỉ số website đáp ứng seo google

Hướng dẫn phân tích cơ bản seo website để chỉnh sửa và tối ưu hoá kỹ thuật cho website.

Kiểm tra web sử dụng HTTPS khi seo là một khuyến cáo của google khi seo website
maytronbot.vn Có sử dụng HTTPS Tốt nên duy trì gia hạng từng năm
Kiểm tra website thân thiện thiết bị di động (mobile frienly), với seo website các trang web nên đáp ứng tốt tiêu chí này.
maytronbot.vn Tại thời điểm hiện tại kiểm tra không đáp ứng Không tốt Cần kiểm tra nguyên nhân và cải thiện ngay
Website có sử dụng thiết kế đáp ứng (website responsive) nhưng chưa thân thiện với thiết bị di động.
Các chỉ số quan trọng về trang web các chỉ số này sẽ giúp tăng trải nghiệm người dùng
maytronbot.vn Mức độ trung bình và tương đối Trung bình Tạm, nên cải thiện hơn nữa
Tốc độ tải trang của website là một yếu tố rất cần khi seo top google
maytronbot.vn Tốc độ thiết bị di động: 20, laptop: 40 ~50 Không tốt Cần tăng tốc độ ngay trên 70 là được

Thẩm định cấu trúc trang web hỗ trợ tối ưu hoá website

Kiểm ra tiêu đề trang web trên toàn bộ tất cả các hạng mục có trên website
maytronbot.vn Có hiển thị, một số page không có Không tốt Cần chỉnh sửa và cải thiện ngay
Kiểm tra description của trang đảm bảo toàn bộ các hạng mục điều có đoạn mô tả .
maytronbot.vn Một số trang chưa hiển thị tốt Không tốt Cần tư vấn để hiển rõ tầm quan trọng
Kiểm tra các thẻ tiêu đề H1, H2, H3, H4, H5, H6
maytronbot.vn Mức độ không ổn định, nhiều trang thiếu Không tốt Nên chỉnh sửa và tăng cường
Kiểm tra hình ảnh, mức độ hiển thi, loại hình sử dụng, mô tả cho hình...
maytronbot.vn Loại hình phần lớn là *.jpg, nhiều hình thiếu mô tả Không tốt Cần tư vấn để hiển rõ tầm quan trọng

Còn rất nhiều kiểm tra trong website bao gồm cả  mức độ sử dụng trang quản trị và cấu trúc trên website để có thể đưa ra một bảng phân tích hoàn chỉnh. Một số đánh giá bao gồm:

  • Cấu trúc URL toàn bộ các trang web (xem url quan trọng khi seo top google thế nào)
  • Trang quản trị website có dễ dàng thuận tiện để thêm, bớt các thông số tối ưu cho website, cấu hình và các thông số giúp đáp ứng seo google.
  • Phiên bản HTML sử dụng, các script, CSS cấu hình file robot ...
  • Kiểm tra các bài viết được trình bày thực tế và quét lỗi cho bài viết v.v..v...
  • Thống kê toàn bộ các URL đã được lập danh sách lưu trong hệ thống google.

 

Bạn có thể xem các bài viết cùng mục này: Hướng dẫn seo website bán thiết bị inox công nghiệp
Kiến thức về thiết kế website, seo website, viết nội dung, đào tạo
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy