SEO web cần chú ý một số quy tắc chung về sơ đồ website sitemap
Top

SEO web cần chú ý một số quy tắc chung về sơ đồ website sitemap

11/07/2021 468 đã xem
Audio Chưa chạy

Sitemap dùng để hỗ trợ thông báo tới google những thay đổi mới trong website do đó cần được bổ sung mới thường xuyên, tuy nhiên cần hiểu rõ một số quy tắc quan trọng để sitemap đạt hiệu quả cao nhất.

Hiểu đúng về sitemap để biết google sử dụng sơ đồ trang web thế nào ?

Việc cung cấp sitemap là không hoàn toàn bắt buộc hệ thống google sẽ tự động truy quét toàn bộ url được liên thông với nhau do đó nếu website bạn có ít trang con thì có thể bỏ qua.

Cung cấp sitemap đối với các website mới có thể là cần thiết sẽ làm giảm thời gian google cập nhật dữ liệu của website bạn.

Với các website nhỏ dưới 500 trang thì có thể không cần sitemap, riêng đối với các website phức tạp, da dạng về loại hình thì nên tạo và phân chia sitemap ra nhiều loại khác nhau.

Sitemap chỉ nên chưa các trang web được cho là cần thiết, điều này tạm hiểu là trong seo website thì sitemap chỉ nên chứa các url cần seo website.

Google sẽ dựa vào sitemap cung cấp để thu thập dữ liệu nhưng cũng không hoàn toàn là lấy toàn bộ url bạn cung cấp.

sắp xếp vị trí các url cung cấp trong sitemap là không quan trọng google sẽ không căn cứ vào đó để sắp xếp thứ tự xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Một số chú ý quan trọng của sơ đồ trang web sitemap cần chú ý như sau:

Vị trí đặt sơ đồ trang web: tại thư mục gốc của trang web là nơi cần đăng sơ đồ website của bạn.

website có nhiều ngôn ngữ: hãy sử dụng thuộc tính hreflang sẽ giúp google phân biệt các phiên bản ngôn ngữ trên website.

Tối đa số URL trong một sơ đồ trang web: là 50.000 url do đó nếu website của bạn có nhiều hơn hãy phân chia nhỏ sitemap

Dung lượng tối đa của sitemap: là 50 MB tương tự như số url nếu lớn hơn hãy dùng một file sơ đồ trang web chính để liệt kê các sơ đồ trang web.

Website có phân biệt url cho di động và máy tính: chỉ nên sử dụng một phiên bản là được (Nếu trỏ cả hai thì nên chú thích rõ ràng phân biệt).

Đối với các website về video, hình anhm tin tức: thì nên sử dụng sitemap mở rộng cho các loại website đa phương tiện này.

Trên là một số nguyên tắc sẽ giúp tạo sitemap đúng hiệu quả ngoài ra có một ít nguyên tắc khac nhưng là sử dụng cho chuyên gia chuyên sâu am hiểu về kỹ thuật lập trình do đó không được nhắc tới như

sitemap phải mã hóa bằng phương thức UTF-8 ....

Một số ký tự trong URL không chứa ký tự đặc biệt

 

 

Kiến thức về thiết kế website, seo website, viết nội dung, đào tạo
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy