Tạo Sơ đồ hình ảnh trang web khi seo hình ảnh
Top

Tạo Sơ đồ hình ảnh trang web khi seo hình ảnh

07/09/2021 565 đã xem
Audio Chưa chạy

Sơ đồ hình ảnh trang web sẽ giúp google dễ dàng tìm thấy hình ảnh trên trang nhanh, dễ dàng hơn. Tạo sơ đồ hình ảnh là cách tốt khi seo hình ảnh cải thiện vị trí hiển thị website trong kết quả tìm kiếm.

Sơ đồ hình ành trên trang web là file dạng xml với cấu trúc có các thuộc tính dành riêng cho việc khai báo các thông tin về hình ảnh giúp google dễ dàng tìm thấy ảnh và hiểu nội dung hình ảnh.

Đối với các website chuyên về hình ảnh thì sơ đồ hình ảnh trên website là không thể thiếu, nó sẽ giúp google có được thông tin được cấp phép của hình ảnh.

Cách tạo sơ đồ hình ảnh trang web

Tương tự như sơ đồ trang web, file là dạng xml luôn có cấu trúc đáp ứng để tìm thấy đường dẫn trang web và hình ảnh:

 <url>  </url> (Thẻ bắt buộc): thể chứa một trang web và các thông tin về hình ảnh bên trong

<loc> </loc>(Thẻ bắt buộc) : chứa URL là đường dẫn của trang web có hình ảnh

<image:image> </image:image>(Thẻ bắt buộc): chứa toàn bộ thông tin của hình ảnh

<image:loc> </image:loc> (Thẻ bắt buộc): nằm trong thẻ <image:image>  là đường dẫn của hình ảnh

  <image:caption>   </image:caption>: nằm trong thẻ <image:image> là thẻ chứa dạng văn bản dùng để diễn giải cho hình ảnh, là một dạng chú thích cho hình.

 <image:title>  </image:title>:  nằm trong thẻ <image:image> là thẻ tiêu đề của hình ảnh, tiêu đề này quan trọng nên sử dụng từ khoá dạng mô tả.

<image:license> </image:license>: nằm trong thẻ <image:image> là đường dẫn tới giấy phép sử dụng hình ảnh

Cách gởi sơ đồ hình ảnh trang web cho google

Sơ đồ hình ảnh trang web được sử dụng tương tự như sơ đồ trang web (sitemap) do đó cò thể gởi trực tiếp lên google bằng cách sử dụng google console vào mục sitemap để gởi URL.

Ngoài ra có thể đưa đường dẫn của sơ đồ hình ảnh trên trang vào file robots.txt để google tự tìm và đọc một cách tự động.

Ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>http://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/picture.jpg</image:loc>
   <image:caption>A funny picture of a cat eating cabbage</image:caption>
   <image:geo_location>Lyon, France</image:geo_location>
   <image:title>Cat vs Cabbage</image:title>
   <image:license>http://example.com/image-license</image:license>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

 

 

Kiến thức về thiết kế website, seo website, viết nội dung, đào tạo
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy