Phát triển nội dung website bám sát theo kế hoạch phát triển web
Top

Phát triển nội dung website bám sát theo kế hoạch phát triển web

19/06/2021 617 đã xem
Audio Chưa chạy

Thiết kế website nhằm phục vụ cho một mục đích hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh từ đó mỗi website sẽ có kế hoạch phát triển khác nhau. Khi phát triển nội dung website cần bám sát kế hoạch phát triển web để có thể mang lại nhiều lợi ích nhất.

Phát triển nội dung website bắt đầu từ đầu từ những bài viết thường thấy trên website

Phát triển nội dung website bắt đầu từ đầu từ những bài viết thường thấy trên website

Kế hoạch phát triển website sẽ chia theo từng giai đoạn theo từng thời điểm mà đề ra những mục tiêu cụ thể nhất định. Việc phát triển nội dung website bám sát kế hoạch phát triển web là đẩy nhanh tiến độ giúp website mau chóng đạt được mục tiêu đã đề ra.

Định hướng phát triển website từ đó phát triển nội dung theo kế hoạch đề ra

Khi bắt đầu thiết kế website thì đã hình thành một kế hoạch phát triển dành cho website và mục tiêu đề ra cho website nhân tố giúp kế hoạch đạt được chỉ tiêu chính là phát triển nội dung website.

Phát triển nội dung website hướng đúng đối tượng sẽ giúp website tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Nội dung cung cấp tới người dùng dễ hiểu dễ tìm sẽ giúp tăng lượt truy cập website thông qua các công cụ tìm kiếm.

Đặt ra cấu trúc chung dành cho toàn website khi phát triển nội dung web theo kế hoạch phát triển web

Cấu trúc được nhắc tới khi phát triển nội dung web là cách đặt và phân bổ thông tin tới người dùng dựa vào các thành phần html để trình bày nội dung. Cấu trúc thường thấy nhất là dùng thẻ h1 thẻ quan trọng nhất dành cho tựa đề bài viết và chỉ sử dụng duy nhất một lần trong một trang. Các thẻ còn lại sẽ được sử dụng theo thứ tự giá trị quan trọng của từng thẻ.

Đối với website do đặc thù là hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau do đó việc đặt ra cấu trúc chung khi phát triển nội dung web sẽ góp phần rất lớn giúp khách hàng nhận được thông tin hữu ích ngay khi tiếp cận bài viết do đã quen với cách bố trí trình bày.

Hoàn thiện tất cả các bài viết hiện hữu khi thiết kế website và sẽ phát triển trong tương lai

Áp dụng cấu trúc chung đã đặt ra để hoàn thiện các bài viết giới thiệu, các bài viết thường thấy trên nhiều website. Đa phần các bài viết này được viết đơn giản không theo cấu trúc nhất định và thường bị bỏ qua làm cho quá trình phát triển nội dung không được hoàn thành 100%. Ngoài ra chính các bài viết không được hoàn thành sẽ làm giảm chất lượng website.

Kiến thức về thiết kế website, seo website, viết nội dung, đào tạo
Nếu bạn cần chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi
090 66 77 601
E - mail : nhan_ho@9xozo.com - markunread hothaitrunhan@gmail.com
location_on Địa Chỉ : 27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
2021 | 9xozo.com All Rights Reserved
03056xxxx - Sở kế hoạch đầu tư TP. HCMCấp ngày xx/yy/xxyy